Większość kupców wybiera swój idealny i wymarzony projekt domu, ponieważ zwykle oceniany jest przez nich od zewnątrz i przede wszystkim ma ładny wygląd. Jednakże, tak jak i w życiu, to, że projekt domu ładnie wygląda, nie oznacza, że dom okaże się funkcjonalny i gotowy do mieszkania. A w końcu o to chodzi, aby dom spełniał swoją rolę, żeby mieszkało się w nim dobrze, by był funkcjonalny. Jest to bardzo częsty błąd popełniany przez inwestorów.

Budowa domu to bardzo niebanalna i bardzo poważna inwestycja, która pochłania dużo czasu, a także pieniędzy, dlatego też warto trochę czasu poświęcić na wybór odpowiedniego projektu domu, zarówno pod kątem swoich wymagań, jak i wytycznych z planu zagospodarowania terenu.

Podstawowymi i kluczowymi etapami, które prowadzą do wyboru właściwego projektu na konkretną działkę to analiza planu miejscowego lub warunków zabudowy, które zostały ustalone przez gminę dla wytypowanej działki, analiza wymiarów działki i możliwości ulokowania domu na działce zgodnie z Prawem Budowlanym, a także sprecyzowanie i określenie własnych wymagań, które obejmują funkcjonalność i bryły wymarzonego i idealnego domu.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego może narzucić pewne zasady, które dotyczą ukształtowania przestrzeni oraz zagospodarowania terenu i konkretne warunki zabudowy, na przykład optymalną powierzchnię zabudowy działki, zastosowanie odpowiedniej bryły dachu z określeniem układu połaci dachowych, kąt nachylenia dachu, ilość kondygnacji budynku, wysokość budynku czy maksymalną szerokość elewacji frontowej budynku.
Żeby uzyskać pozwolenie na budowę wymarzonego domu, dokładnie należy dostosować się do wymogów.

Podczas wyboru projektu domu, warto jest wyobrazić sobie codzienną ścieżkę funkcjonowania w domu i nastawić się na logistyczne rozmyślania.
Powierzchnia domu powinna być wybrana na miarę swoich możliwości i potrzeb, a najlepszym rozwiązaniem jest wybór projektu domu z optymalną powierzchnią dostosowaną do ilości osób w rodzinie.